ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ฯ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ