ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ