ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

สำรวจชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น

สำรวจชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2564

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ