ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การแจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ