ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

เตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน

สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน

เอกสารแนบ :

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565