ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเสษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเสษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ :

การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเสษ