ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การแจ้งกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

กบ 0023.2/ว 6575 ลว 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง การแจ้งกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นประจำปี พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ