ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

เชิญประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี

ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ