ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

กบ 0023.2/ว 1867 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565
เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ