ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

กบ 0023.2_ว78 ลว 27 เม.ย. 65 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ