ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพฯ

การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพฯ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 3

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ