ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   QR Code แบบรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญ แก้ไข