ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

อบต.เกาะลันตาใหญ่ ( รับโอน(ย้าย)

รับโอน(ย้าย) 1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
2 นายช่างโยธา
สนใจติดต่อ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ โทร 0-7566-2688,โทรสาร 0-7566-2747
เบอร์โทร ปลัด อบต.08-1597-3875
เบอร์โทร รองปลัด อบต.08-1187-6501
เบอร์โทรหัวหน้าสำนักปลัด 08-3392-3890
มีบ้านพักสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : รูปภาพแสดงรหัสผ่าน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน