ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

รับโอนย้าย (หาคนแทน)

อบต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง
และ นักทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง
ติดต่อ 075-656182
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : รูปภาพแสดงรหัสผ่าน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน