ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

อบต.เกาะศรีบอยา รับโอน(ย้าย)

อบต.เกาะศรีบอยา รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น
1.นักทรัพยากรบุคคล
2.เจ้าพนักงานพัสดุ
3.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
4.นายช่างโยธา
สนใจติดต่อ โทร.075-656146,095-4169393
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : รูปภาพแสดงรหัสผ่าน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน