ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

รับโอนย้าย

อบต โคกกลอยรับโอน ย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ติดต่อ นักทรัพยากรบุคคล
076581963 ,076434430
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : รูปภาพแสดงรหัสผ่าน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน