ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

รับโอน (ย้าย)

อบต.ห้วยน้ำขาว รับโอน (ย้าย) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อำนวยการ (ต้น) สนใจ ติดต่อ 075-699654
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : รูปภาพแสดงรหัสผ่าน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน