ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

รับโอน(ย้าย) ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)ผุ้อำนวยการกองคลัง ระดับต้นเนื่องจากคนเดินโอนย้ายกลับภูมิลำเนา สนใจติดต่อสำนักปลัด อบต.หรือนายกอบต. โทร 077-259611
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : รูปภาพแสดงรหัสผ่าน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน