ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

อบต.อ่าวลึกเหนือ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานบรรเทาสารณภัย
2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
3.ตำแหน่งนายช่างโยธา
4.นายช่างไฟฟ้า
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : รูปภาพแสดงรหัสผ่าน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน