ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

รับโอน(ย้าย) หัวหน้าสำนักปลัด

รับโอน(ย้าย)หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัด อบต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
โทร.075-656-146 หรือ 095-416-9393
อบต.ไม่ได้อยู่บนเกาะ
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : รูปภาพแสดงรหัสผ่าน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน