ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

รับโอน(ย้าย) จำนวน 3 อัตรา

ต้องการรับโอน(ย้าย)จำนวน 3 อัตรา
1.นิติกร จำนวน 1 อัตรา
2.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3.บุคลากร


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย
อำเภอเกาะลันตา จ.กระบี่
โทร 075-684703-4
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : รูปภาพแสดงรหัสผ่าน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน