ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

รับโอน(ย้าย) จนท.จัดเก็บรายได้ และจพง.การเงินและบัญชี

รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล
เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
1. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1- 4
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4
โทร. 076-685081 ต่อ 105 (สป) ,106 (คลัง)
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : รูปภาพแสดงรหัสผ่าน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน