ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

รับโอน (ย้าย)

รับโอน (ย้าย)
เทศบาลตำบลบางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี รับโอน(ย้าย)
1. นักวิชาการเงินและบัญชี
2. จพง.การเงินและบัญชี
3. จพง.จัดเก็บรายได้
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 084-9660755
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : รูปภาพแสดงรหัสผ่าน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน