ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

รับโอนย้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง รับโอนย้าย
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
2. บุคลากร
3. เจ้าพนักงานธุรการ
4. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
สนใจติดต่อ 081 - 797 -6566
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : รูปภาพแสดงรหัสผ่าน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน