ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ

อบต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : รูปภาพแสดงรหัสผ่าน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน