ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

อบต.สำนักแต้ว อ.สะเดาจ.สงขลา รับโอนย้ายบุคลากร

อบต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา รับโอนย้าย
1. รองปลัด 7
2. ผอ.กองการศึกษา 7
3. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 6
4. นวช.ศึกษา
5. นวช.สาธารณสุข
6. นวช.การเงินและบัญชี
7. บุคลากร
8. จพง.จัดเก็บ
ติดต่อ 074-460273
089-8768352
080-8648448
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : รูปภาพแสดงรหัสผ่าน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน