ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

รับโอนย้ายตำแหน่งวิเคราะห์

อบต.อิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ
โทร.077-369130
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : รูปภาพแสดงรหัสผ่าน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน