ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารแนบ :

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อฯ62