ข่าวประชาสัมพันธ์
 

การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานฯ

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ