ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างและรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ