ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกวดราคาจ้างและราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัยศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ ของเ

ประกวดราคาจ้างและราคากลางจ้างเหมารักษาความสะอาดปลอดภัยศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ ของเทศบาลเมืองกระบี่

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ