ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ผ้าป่าสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ให้อปท. นำส่งเงินผ้าป่าสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ถึงสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ภายในวันที่ 10 ก.ย. 52

เอกสารแนบ :