ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล

ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล

เอกสารแนบ :