ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรสาร และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 และแบบที่ 3

เอกสารแนบ :

ประกาศจังหวัดกระบี่   ราคากลาง