ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ศธ. เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ