ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2567

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

หนังสือแนบ