ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เอกสารแนบ :

กบ 51010/706   ประกาศ