ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์ก

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ