ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถนนทางหล่วงท้องถิ่น

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถนนทางหล่วงท้องถิ่น

เอกสารแนบ :

หนังสือ   ใบโอนจัดสรร1-10   ใบโอนจัดสรร11-20   ใบโอนจัดสรร21-30   ใบโอนจัดสรร31-40   ใบโอนจัดสรร41-50   ใบโอนจัดสรร51-60   ใบโอนจัดสรร61-64