ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สระว่ายน้ำ ศพด

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สระว่ายน้ำ ศพด

เอกสารแนบ :

ใบโอนจัดสรร