ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบ(INFO) ระบบใหม่

การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลาง(INFO) ระบบใหม่

เอกสารแนบ :

การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อภาษาอังกฤษ