ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการฯ (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6

กบ 0023.2/ว 3392 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
เรื่อง เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ