ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การแต่งตั้งผูผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

กบ 0023.2/7203 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
เรื่อง การแต่งตั้งผูผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ