ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ยกเลิกแผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบ 65 ระหว่างเดือนพค. - กค. 65

ยกเลิกแผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ