ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เดือนสิงหาคม - กันยายน 65

แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 65

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ