ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การอนุมัติการกันเงินงบประมาณปี 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี รายการรถขยะ

การอนุมัติการกันเงินงบประมาณปี 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี รายการรถขยะ

เอกสารแนบ :

หนังสืออนุมัติ