ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การแจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ยื่นแบบด้วยกระดาษ) เดือนภาษีมิถุนายน

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

หนังสือแนบ