Welcome to Krabilocal.go.th
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
บุคลากร
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
     
  นายเกษม  ทองรอด  
 

นายเกษม ทองรอด
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

 
     
  นายธรรมรัตน์  เม่งบุตร  
  นายธรรมรัตน์ เม่งบุตร
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
 
     
  นายชัชวาล ทองเต็ม  
  นายชัชวาล  ทองเต็ม
เจ้าพนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
     
 
นายอรรณพ  คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายอรรณพ คณานุรักษ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
40573
Users online
16
Page loadtime:
0_2110